Service

Voor het detacheren van montage- en servicepersoneel voor inbedrijfstelling, inspectie en reparatiewerkzaamheden gelden de volgende prijzen (plus BTW) en voorwaarden.

Tarieven voor werk-, reis- en wachttijd

 • Service technicus 77,00 €/h
 • Assemblagehulp 52,00 €/h
 • Programmeur 97,00 €/h

Toeslagen

 • Nachtwerk (10-6 uur) 50%
 • Zaterdag 50%
 • Zondag en feestdag 100%

Reis en overnachting

 • Dagtarief huishoudelijk € 42,00 voor elke dag of gedeelte daarvan
 • Dagtarief in het buitenland € 72,00 per dag of gedeelte daarvan
 • Overnachting volgens hotelvoucher of vast tarief € 90,00

Reiskosten

 • Reizen met de auto kost 0,55 €/km (plus reistijd).
 • Voor vliegreizen worden vliegticket, taxi enz. in rekening gebracht volgens de uitgaven (plus reistijd).

Verstrekking van cliënt

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van elektrische en andere aansluitingen, het aanleggen van kabeltracés en het ter beschikking stellen van de benodigde podia en bordessen (tenzij anders overeengekomen). Op verzoek worden hulpkrachten, transportmiddelen, verlichting, verwarming, enz. ter beschikking gesteld van onze medewerkers. Indien nodig zullen ladders en platforms en eventueel noodzakelijke veiligheidsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Het staat onze werknemers vrij om gevaarlijk werk te weigeren.

Bewijs van tewerkstelling

De werktijd en de eventuele wachttijd (waarvoor de aannemer niet verantwoordelijk is) worden op een tijdstaat genoteerd en vormen de basis voor de facturering. Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen door de opdrachtgever schriftelijk op de tijdstaat te worden aangetekend.

Acceptatie

Na afloop van de werkzaamheden moet de aanvaarding of de overname van de machine schriftelijk op het werkbriefje worden bevestigd. Indien dit niet gebeurt, moeten de redenen daarvoor schriftelijk worden vermeld.

Contact

Email: service(at)smadotec.de